F.A.Q.

Wat is een kennismakings-/intakegesprek ?

In een kennismakingsgesprek maken we persoonlijk kennis met elkaar. Jij geeft aan wat je vraag of wens is en we gaan hiermee tijdens het kennismakingsgesprek al aan de slag zodat jij kan ervaren hoe ik werk en wat een coach- of loopbaantraject voor jou kan betekenen.

Het kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend. Mocht je besluiten een (advies/begeleidings)traject bij mij te starten dan maakt dit gesprek onderdeel uit van het traject. Een goed kennismakingsgesprek zet namelijk direct de basis voor een succesvol eindresultaat.

Hoe maak ik een afspraak?

Je maakt een afspraak door me te bellen of een appje te sturen .naar: 06- 242 79 342. Als ik de telefoon niet opneem, spreek dan je naam en telefoonnummer in en laat me weten wanneer ik je kan terug bellen. Natuurlijk kan je me ook mailen naar info@talamancacoaching.nl of

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Een gemiddeld coach- of loopbaantraject duurt tussen de 5 en 7 sessies van gemiddeld 1,5 uur. Afhankelijk van je vraag zijn minder of meer gesprekken mogelijk.

Is éénmalig coach of adviesgesprek ook mogelijk?

Je kunt een afspraak maken voor een éénmalig coach- of adviesgesprek. Een groot aantal cliënten vindt het prettig om na afronding van het traject losse coach- of adviesgesprekken te hebben. Ook als je een specifieke vraag wilt onderzoeken kan een éénmalig coachgesprek zicht geven op wat je wilt. Neem gerust contact op.

Waar vindt de coaching of advies plaats

De coaching kan overal in Nederland plaatsvinden. Vaste coach locaties heb ik in Den Haag en Delft maar ik heb ook de beschikking over meer coach-en begeleiding locaties in Nederland en ik kan natuurlijk ook naar jou toekomen.

Kan ik mijn afspraak annuleren of verzetten?

Een afspraak kan tot 30 uur van te voren worden verzet. Bij annulering binnen 30 uur wordt het gesprek alsnog in rekening gebracht.

Ik heb de coachvraag nog niet scherp, is dat nodig?

Als je je coachvraag nog niet scherp hebt dan help ik jou tijdens het kennismakingsgesprek die helder te krijgen.

Mijn vraag staat hier niet bij

Als je vraag hier niet bij zit mail of bel me dan met je vraag . Mail naar info@talamancacoaching.nlof bel me of stuur een appje naar: 06- 242 79 342. Als ik de telefoon niet aanneem, spreek dan je naam en telefoonnummer in en laat me weten wanneer ik je kan terug bellen.

Worden de kosten vergoed door mijn verzekeraar?

Via de werkgever:

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject of adviestraject. Bovendien wordt een coachingstraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de ziektekostenverzekering:

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt coaching en loopbaanadvies vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf:

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching en loopbaantraject kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject bij Talamanca coaching en training worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting:

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten in sommige gevallen inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de belastingdienst.

Bedrijfskosten voor zelfstandigen:

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dat geval is de BTW (21%) terug te vorderen.

Via het UWV:

Als je een uitkering via het UWV ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Kopje thee of koffie?

Wil je een vrijblijvende afspraak maken of meer informatie hebben over wat ik voor jou of jouw bedrijf kan betekenen? Neem gerust contact op.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.